Uniqlo Run 2018

วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561

กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

เปิดรับสมัคร วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561
ตั้งแต่เวลา 9.00 เป็นต้นไป

พิเศษ! เฉพาะ 2,000 คน เท่านั้น
ปิดรับสมัครแล้ว
เนื่องจากมีผู้สนใจสมัครเต็มจำนวน
ยูนิโคล่ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน
ที่ให้ความสนับสนุนกิจกรรมของเราเป็นอย่างดีตลอดมา