Uniqlo Run 2017

วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560

เปิดรับสมัคร วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560
ตั้งแต่เวลา 9.00 เป็นต้นไป

พิเศษ! เฉพาะ 2,000 คน เท่านั้น
ปิดรับสมัครแล้ว
เนื่องจากมีผู้สนใจสมัครเต็มจำนวน
ยูนิโคล่ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน
ที่ให้ความสนับสนุนกิจกรรมของเราเป็นอย่างดีตลอดมา