Uniqlo Run 2018

วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561

กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

เปิดรับสมัคร วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561
ตั้งแต่เวลา 9.00 เป็นต้นไป

พิเศษ! เฉพาะ 2,000 คน เท่านั้น

เลือกไซส์เสื้อ

เสื้อแข่งขัน ชาย
เสื้อแข่งขัน หญิง
เงื่อนไข

• ห้ามนำสินค้าไปเพื่อการจัดจำหน่าย     • ไม่สามารถเลือกสีเสื้อ และเบอร์วิ่งได้

การรับเสื้อ
ผู้สมัครจะต้องแสดงหลักฐานยืนยันการสมัคร มารับเสื้อ
ในวันศุกร์ที่ 25 - วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561
ณ ร้านยูนิโคล่ ตามสาขาที่ผู้สมัครได้เลือกไว้
ตั้งแต่เวลา 10.30-21.30 น.
 • ร้านยูนิโคล่ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์
  เวลา 10:30-21:30 น.
 • ร้านยูนิโคล่ สาขาเซ็นทรัลแกรนด์พระราม 9
  เวลา 10:30-21:30 น.
 • ร้านยูนิโคล่ สาขาเซ็นทรัลพลาซาปิ่นเกล้า
  เวลา 10:30-21:30 น.
 • ร้านยูนิโคล่ สาขาเซ็นทรัลพลาซาแจ้งวัฒนะ
  เวลา 11:00-21:30 น.
 • ร้านยูนิโคล่ สาขาเมกาบางนา
  เวลา 10:30-21:30 น.
 • ร้านยูนิโคล่ สาขาพัฒนาการ (ซอยพัฒนาการ58)
  เวลา 10:30-21:30 น.
 • ร้านยูนิโคล่ สาขาพระราม4 (ข้างบิ๊กซีพระราม4)
  เวลา 10:30-21:30 น.

ในกรณีให้ผู้อื่นมารับแทน ต้องแสดงหลักฐาน
ยืนยันการสมัคร มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่

ไม่มีการรับสมัคร ในวันรับเสื้อ และวันแข่งขันหาก
หลักฐานยืนยันการสมัครสูญหาย ทางผู้จัดจะไม่รับ
ผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ

กรณีมารับด้วยตนเอง
1. อีเมลแสดงรหัสการรับเสื้อ
2. บัตรประชาชนตัวจริงของผู้สมัคร

กรณีมารับแทน
1. อีเมลแสดงรหัสการรับเสื้อ
2. สําเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร (A4)
3. บัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับแทน

กรณีสมัครเป็นกลุ่ม
1. อีเมลแสดงรหัสการรับเสื้อ
2. สําเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครท่านใดท่านหนึ่ง (A4)
3. บัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับแทน

รหัสการรับเสื้อจะประกอบด้วยรหัส 9 หลัก ตัวอย่าง CW10M0001
 - 2 ตัวแรก จะเป็นชื่อย่อสาขาที่รับเสื้อ
 • CW (เซ็นทรัลเวิลด์)
 • CR (เซ็นทรัลพระราม9)
 • CP (เซ็นทรัลปิ่นเกล้า)
 • CC (เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ)
 • MB (เมกาบางนา)
 • PK (พัฒนาการ)
 • RM (พระราม4)
 - 2 ตัวถัดมา จะเป็นประเภทการแข่งขันที่สมัคร
 • 10 = 10 กิโลเมตร
 • 05 = 5 กิโลเมตร
 - 1 ตัวถัดมา จะเป็นประเภทเสื้อ
 • M = MALE
 • F = FEMALE
 - 4 ตัวสุดท้ายจะเป็นลำดับการชำระเงิน เริ่มจากตัวเลข 0001

เหรียญที่ระลึก

ผู้เข้าแข่งขันในทุกระยะทาง จะได้รับ
เหรียญที่ระลึก
ยูนิโคล่ รัน 2018
เมื่อเข้าเส้นชัย

กำหนดการแข่งขัน

วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561
จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดการแข่งขัน
บริเวณสนามกีฬา กระทรวงสาธารณสุข

เวลา รายละเอียด
16.30 น. เปิดให้บริการจุดรับฝากของ
17.30 น. กิจกรรมยืดกล้ามเนื้อ
17.45 น. พิธีเปิด
18.00 น. ปล่อยตัวผู้แข่งขัน 10 กม.
18.15 น. ปล่อยตัวผู้แข่งขัน 5 กม.
19.15 น. มินิคอนเสิร์ต
21.00 น. ปิดงาน ยูนิโคล่ รัน

อัตราค่าสมัคร

ระยะทาง ราคา
10 KM 790
5 KM 790

เส้นทางการแข่งขัน

เส้นทางการแข่งขันระยะ 5 กิโลเมตร
เส้นทางการแข่งขันระยะ 10 กิโลเมตร
การเดินทางและที่จอดรถ