Uniqlo Run 2017

วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560

เปิดรับสมัคร วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560
ตั้งแต่เวลา 9.00 เป็นต้นไป

 

เลือกไซส์เสื้อ

ดำ
น้ำเงิน
เสื้อแข่งขัน ชาย
ดำ
น้ำเงิน
เสื้อแข่งขัน หญิง
เงื่อนไข

• ห้ามนำสินค้าไปเพื่อการจัดจำหน่าย     • ไม่สามารถเลือกสีเสื้อ และเบอร์วิ่งได้

การรับเสื้อ
ผู้สมัครจะต้องแสดงหลักฐานยืนยันการสมัคร มารับเสื้อ
ในวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2560
ณ ร้านยูนิโคล่
ตามสาขาที่ผู้สมัครได้เลือกไว้ ตั้งแต่เวลา 10.30-21.30 น.
 • UNIQLO CentralWorld Store
  10:30 am - 21:30 pm
 • UNIQLO CentralPlaza Grand Rama 9 Store
  10:30 am - 21:30 pm
 • UNIQLO CentralPlaza Pinklao Store
  10:30 am - 21:30 pm
 • UNIQLO CentralPlaza Chaengwattana Store
  11:00 am - 21:30 pm
 • UNIQLO Megabangna Store
  10:30 am - 21:30 pm
กรณีมารับด้วยตนเอง
1. อีเมล์แสดงรหัสการชําระเงิน
2. บัตรประชาชนตัวจริงของผู้สมัคร

กรณีมารับแทน
1. อีเมล์แสดงรหัสการชําระเงิน
2. สําเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร (A4)
3. บัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับแทน

กรณีสมัครเป็นกลุ่ม
1. อีเมล์แสดงรหัสการชําระเงิน
2. สําเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครท่านใดท่านหนึ่ง (A4)
3. บัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับแทน

ในกรณีให้ผู้อื่นมารับแทน ต้องแสดงหลักฐาน
ยืนยันการสมัคร มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่

ไม่มีการรับสมัคร ในวันรับเสื้อ และวันแข่งขันหาก
หลักฐานยืนยันการสมัครสูญหาย ทางผู้จัดจะไม่รับ
ผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ

เหรียญที่ระลึก

ผู้เข้าแข่งขันในทุกระยะทาง จะได้รับ
เหรียญที่ระลึก ยูนิโคล่ รัน 2017
เมื่อเข้าเส้นชัย

กำหนดการแข่งขัน

วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560
จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดการแข่งขัน ณ ลานหน้า
อาคาร B ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ

เวลา รายละเอียด
16.30 น. เปิดให้บริการจุดรับฝากของ
17.30 น. กิจกรรมยืดกล้ามเนื้อ
17.45 น. พิธีเปิด
18.00 น. ปล่อยตัวผู้แข่งขัน 10 กม.
18.05 น. ปล่อยตัวผู้แข่งขัน 5 กม.
19.30 น. มินิคอนเสิร์ต
21.00 น. ปิดงาน ยูนิโคล่ รัน

อัตราค่าสมัคร

ระยะทาง ราคา
10 KM 790
5 KM 790

เส้นทางการแข่งขัน

เส้นทางการแข่งขันระยะ 10 กิโลเมตร
เส้นทางการแข่งขันระยะ 5 กิโลเมตร