Uniqlo Run 2017

วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560

เปิดรับสมัคร วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560
ตั้งแต่เวลา 9.00 เป็นต้นไป

พิเศษ! เฉพาะ 2,000 คน เท่านั้น
มาพบกับงานวิ่งที่มีความเป็น
ญี่ปุ่นที่สุดในประเทศไทย
ราคา 790 บาท ทั้ง 2 ระยะ สมัครพร้อม
ชำระเงินด้วยบัตรเครดิตเท่านั้น
พิเศษ! เฉพาะ 2,000 คน เท่านั้น

เหรียญที่ระลึก

ผู้เข้าแข่งขันในทุกระยะทาง จะได้รับ
เหรียญที่ระลึก ยูนิโคล่ รัน 2017
เมื่อเข้าเส้นชัย

กำหนดการแข่งขัน

วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560
จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดการแข่งขัน ณ ลานหน้า
อาคาร B ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ

เวลา รายละเอียด
16.30 น. เปิดให้บริการจุดรับฝากของ
17.30 น. กิจกรรมยืดกล้ามเนื้อ
17.45 น. พิธีเปิด
18.00 น. ปล่อยตัวผู้แข่งขัน 10 กม.
18.05 น. ปล่อยตัวผู้แข่งขัน 5 กม.
19.30 น. มินิคอนเสิร์ต
21.00 น. ปิดงาน ยูนิโคล่ รัน

เส้นทางการแข่งขัน

เส้นทางการแข่งขันระยะ 10 กิโลเมตร
เส้นทางการแข่งขันระยะ 5 กิโลเมตร